Seznam produktů značky Wjenzek s.r.o.

Abychom nezapomněli taky na zákazníky, kteří našli nový trend v přepravě své osoby pomocí velké elektrokoloběžky typu Chopper, rychle jsme zareagovali i v tomto směru a v krátké době se zrodil další výrobek na přepravu tohoto dopravního prostředku.

V roce 2020 jsme uvedli na trh nový typ nosiče kol Variant, který přináší řadu vylepšení, jako například posuvné dosedací žlábky kol, snadné upnutí pomocí rychloupínacích šroubů, nebo nový typ kovové svěrky, která díky své velikosti pojme jakýkoliv tvar rámu jízdního kola.

Technologický pokrok nelze zastavit, a tak jako se stěhují kola ze střech automobilů na jejich záď v zemích EU, tak tento trend narůstá i v ČR.

Proto progresivně roste i počet našich zákazníků, čemuž pomáhá i cenová politika naší firmy.

Jen v ČR je prodáno přes 20 000 našich nosičů.

Základem našich nosičů je dbát na kvalitu, robustnost a bezpečnost přepravovaných kol a účastníků silničního provozu.